Beställ

Maila din beställning till info@taxiprislista.se.

För att undvika onödiga fördröjningar, se till att inkludera följande i ditt mail (kopiera gärna nedan):
-Bolagets namn:
-Bolagets organisationsnummer:
-Bolagets gatuadress, postnummer och postort:
-Bolagets telefonnummer:

TARIFFER
Ange dina tariffer och inkludera följande för varje tariff:
-Namn (samma som i taxametern):
-Typ av dag (tex Vardagar, Helg, Söndag):
-Klockslag (från - till):
-Grundavgift:
-Kilometeravgift:
-Timavgift:

Övriga avgifter som du tillämpar: